Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Právo na odstoupení od smlouvy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami ETOS cz,spol. s r.o. a umožňuje odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 14 denní lhůtě dle tohoto poučení pouze kupujícímu spotřebiteli.

Platné Obchodní podmínky ETOS cz,spol. s r.o. najdete na https://www.halfprice.cz/obchodni-podminky/

Toto poučení se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené distančním způsobem mezi společností Etos cz, spol. s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, tak jak je vymezen v ustanovení § 419 občanského zákoníku.

 1. Právo odstoupit od smlouvy
  • Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat ETOS cz, spol. s r.o., formou jednostranného právního jednání e-mailem na: reklamace@halfprice.cz . Můžete použít vzorový formulář https://www.halfprice.cz/formular-pro-vraceni-zbozi/ pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi.

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Společnost ETOS cz, spol. s r.o. však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

 • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.